Kapp Næringshage legger til rette for et spennende og kreativt miljø for et mangfold av bedrifter. Her kan en få nye impulser og etablere nyttige kontakter i et hyggelig miljø.