Ledige kontorer i attraktive lokaler

Utviklende og inspirerende kompetansemiljø – ta kontakt for mer informasjon

Velkommen til Kapp Næringshage

For Kapp Næringshage er det mange fordeler ved å være en del av miljøet på Kapp Melkefabrikk. Her har det blitt opparbeidet et allsidig miljø på kultursiden, noe som har bidratt til å gi stedet en verdi som merkevare.

Møterom

WiFi

Kaffe

Printer

Renhold

I dag er det en spennende kombinasjon av kultur, historie og næringsliv i de nesten 10 000 kvadratmetrene som utgjør hele Kapp Melkefabrikk.

Kapp Næringshage legger til rette for et spennende og kreativt miljø for et mangfold av bedrifter. Her kan en få nye impulser og etablere nyttige kontakter i et hyggelig miljø.

Bedrifter

I Kapp Næringshage finner du en rekke spennende bedrifter.

Kontakt oss

Hos oss er det gode muligheter for en fleksibel bruk av lokalene. Sammen finner vi gode løsninger som passer deg.