Birdsview – Head of Software Development blir ny leietaker fra 1. Oktober

Våres faglige nettverk blir igjen styrket.

Fra 1. oktober kommer Ole Håkon Ødegaard fra Birdsview

til å leie kontor her i Kapp Næringshage.

Velkommen:)