mesta – Gaomatikkleder i regionen blir ny leietaker

Våres faglige nettverk blir igjen styrket.

Fra 3. mai kommer Sylvia De Vuyst fra mesta til å leie kontor her i Kapp Næringshage.

Velkommen:)